De leveringsvoorwaarden.

 • De duur van de vaartocht is indicatief en mede afhankelijk van de omstandigheden onderweg.
 • Rovashipping kan de tocht annuleren of voortijdig afbreken in verband met de weersgesteldheid, bij ziekte of overmacht.
 • Bij annulering door Rovashipping zal aan de opdrachtgever een voorstel gedaan worden voor een andere datum.
 • Indien de opdrachtgever verzoekt de vaartocht voortijdig af te breken zal het volledige bedrag van de opdracht in rekening gebracht worden.
 • De opvarenden zijn meeverzekerd. De verzekering geldt niet indien men door eigen toedoen schade oploopt.
 • Rovashipping is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die aan boord worden meegenomen.

Betalingsvoorwaarden.

 • De facturering vindt na boeking plaats.
 • Van deze factuur moet € 50,00 worden aanbetaald als reserveringskosten binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Het restant moet voor de gereserveerde datum zijn bijgeschreven.
 • Bij annulering door of namens de opdrachtgever worden de reververingskosten niet gecrediteerd.
 • Indien de betaling achterwege blijft zijn de eventuele incassokosten, alsmede alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van de opdrachtgever

Annulering door of namens opdrachtgever.

 • Bij annulering van uw opdracht, dient u ons hiervan direct telefonisch op de hoogte te stellen.
 • Dit moet zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd worden. (per brief of E-mail)
 • De annulering gaat in op de werkdag waarop de bevestiging wordt ontvangen.
  Bij annulering tot 30 dagen betaalt u alleen reserveringskosten.
  Bij annulering van 29 dagen tot 17 dagen voor de afgesproken datum 35 % van het totaal factuur bedrag.
  Bij annulering van 17 dagen tot 4 dagen voor de afgesproken datum 50 % van het totaal factuur bedrag.
  Bij annulering van 3 dagen tot 0 dagen voor de afgesproken datum 100 % van het totaal factuur bedrag.

Overige informatie:

 • Schoenen : naaldhakken zijn niet toegestaan, bij voorkeur rubber zolen dragen.
 • Aan boord mag gerookt (niet onder de buiskap) en gedronken worden, afval in de daarvoor bestemde bakken.
 • Gasten die naar het oordeel van de bemanning onacceptabel gedrag tonen kunnen voortijdig van boord worden gezet, dit vrijwaart hen niet van de kosten.
 • Gasten die opzettelijk of moedwillig schade aan de boot veroorzaken zullen daarvoor onverkort aansprakelijk gesteld worden.
 • U wordt redelijkerwijs geacht aanwijzingen, gegeven door de bemanning, op te volgen.
 • Helaas zijn huisdieren aan boord niet toegestaan.
 • Indien zich een situatie voordoet waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie.
 • Voor de Algemene Informatie geldt steeds de meest recente versie.